ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course 6,0 hp

Globalization of Industry and Technology, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen är en del av spåret industri­ell dynamik, men den är också öppen för studenter med andra bakgrunder än dessa. Fokus ligger på den globala dimensionen av industriell och tekno­logisk konstruktion och förändring, och är användbar både för dem som vill kunna anlysera dessa processer och för dem som vill engagera sig i globala in­dustriella aktiviteter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

The aim of the course is to:

* provide advanced knowledge close to the research frontier on the mechanisms behind and implications of the globalization of industrial and technical activity.

* to integrate knowledge on globalization processes from several different disciplines /knowledge areas

* provide an advanced and broad knowledge base for qualified analyses of and participation – reactive as well as proactive - in globalized processes related to industrial and technical change on many systems levels

Kursens huvudsakliga innehåll

The course starts with the general theories and stylized facts on globalization and puts them in their historical context. The focus, however, is on understanding the mechanisms of globalized industrial and technical activity – trade, financial flows, production/sourcing and knowledge formation/transfer – which seem to be more intensive now than was earlier the case. Processes of catching up, leapfrogging and branding policies of new industrial actors are analyzed as are the activities of transnational firms in sourcing production as well as R&D and design over the world.

The course is based on theories of international economics and of international firms as well as on parts of the general globalization discourse. The teaching consists of lectures and seminars.

Behörighet

Either a) at least 12 hp Second level courses in industrial economics/management or b) at least 6 hp First level courses in industrial economics/management plus 12 hp Second level courses in relevant engineering disciplines like industrial production, integrated product development and logistics. It is recommended that at least one of the C-level courses should be either ME2033/4D1054 (IDT) or ME2034/4D1059 (MONTIC).

Litteratur

Se kurs-PM för mer information.

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Active participation in seminars and approved delivery of seminar/working papers. Approved written final examination (may be in the form of a home examination).

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Pär Blomkvist, par.blomkvist@indek.kth.se, +46 8 790 72 35

Examinator

Pär Blomkvist <par.blomkvist@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2006-05-23.

Vid lågt antal anmälda till kursen förbehåller sig institutionen rätt att ställa in kursen.

Ersätter 4D1069.

Påbyggnad

ME2036 Industrial Dynamics – advanced course

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.