MF1013 Design och produktframtagning B 12,0 hp

Design and Product Realization B

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen syftar till att utveckla förmågan att analysera och förbättra produkters funktion och tillverkningsprocess. Kursen skall ge en helhetssyn på produktframtagning med förståelse för sambanden mellan formgivning, konstruktion och tillverkning.

I den här delen av kursblocket Design och produktframtagning kommer du att lära dig att analysera och simulera tekniska system samt att välja och dimensionera viktiga komponenter. I kursen kommer teoretiska inslag att varvas med praktiskt arbete.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

Övrig information

Ersatt av MF1039

Påbyggnad

Efterföljande kurser som speciellt bygger vidare är Design och produktframtagning C samt fördjupningsarbete i Design och produktframtagning.