MF1018 Industriell design Prop 3,0 hp

Industrial Design Prep

Obligatorisk introduktionskurs för studenter som antagits till program P, Design och produktframtagning, men som ej deltagit i första årets undervisning på P-programmet.

Kurslitteratur:  Bo Löfgren, Design och Produktutveckling, Liber förlag 2003

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50057

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Lärare

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Målgrupp

  Kursen ges endast för studenter från Öppen ingång, COPEN, som antas till CDEPR-programmet.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50736

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Lärare

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Målgrupp

  Kursen ges endast för studenter från Öppen ingång, COPEN, som antas till CDEPR-programmet.

Lärandemål

Kursen avser att ge god orientering och förståelse för fältet industriell formgivning, med avsikt att underlätta civilingenjörens framtida samarbete med formgivare och upphandling av designtjänster. Kursen avser även att demonstrera och göra tillgängliga formgivarens arbetsmetoder och medel.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ges föreläsningar, övningar med kritik, krokiteckning och litteraturstudier som odlar intresse och förståelse för industriell formgivning, och som kan ge insikt om det konstnärliga och intuitiva tänkandet och dess tillämpning i ingenjörskonsten. Praktiska formgivningsuppgifter följer de teoretiska studierna.Övningarna har sin tyngdpunkt på förståelse av form och de särskilda kunskaper som är knutna till det området. Det innebär att övningarna kan skilja sig från tidigare erfarenheter av studier vid KTH. 

Kursupplägg

Teknologen ges en introduktion till Industriell Design och till Design och produktframtagning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshop och gemensamma teckningsövningar, kroki. Resultatet av övningsuppgiften bedöms och redovisas vid en gemensam presentation och genomgång, vilken ersätter tentamen.

Behörighet

Öppet till studenter som är antagna till CDEPR från OPEN.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen ges endast för studenter från ingång OPEN, som antas till P-programmet.

Litteratur

Beslutas senare

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier och övningar (PRO1; 3p).

Närvaro minst 3/4 av tiden och genomförda övningsuppgifter.

Examination sker en gång per år.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

Påbyggnad

MF1020

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.