MF1019 Visualisering och kommunikation 6,0 hp

Visualization and Communication

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursens syfte är

a) att ge studenterna fördjupad färdighet i problemidentifiering samt att med hjälp av modellbaserade metoder och moderna datorhjälpmedel skissa, konstruera och visualisera tekniska lösningar;

b) att ge studenterna en helhetssyn på hur dessa metoder har möjligheter att styra och påverka slutresultatet.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson <cmj@md.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1819.

Påbyggnad

Visualisering och Kommunikation 2, som del av Fördjupningskurs Industriell Design 20 p, åk 4.