MF1032 Projektarbete i produktutveckling 8,0 hp

Project Work in Product Development

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ger möjlighet att fördjupa sina studier i maskinkonstruktion på C-nivå.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna utveckla en uppgift från idé till färdig presentation inom det område där uppgiften faller inom ett av tre visualiseringsområden.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknologerna arbetar ensamma eller i mindre grupper med ett avgränsat delprojekt. Delprojektet kan vara en fortsättning på fördjupningsarbetet eller ett delprojekt som specificeras inom ett pågående forskningsprojekt. Arbetet ska ha konstruktions- eller utvecklingskaraktär och avse experimentella system, men behöver inte vara begränsat till traditionell maskinteknik utan kan t ex behandla elektronik, programvara eller industriell design. Arbetet leds av personal vid institutionen.

Behörighet

MF101X/MF102X/MF103X/MF104X/MF111X/MF112X/MF114/MF116/MF117X/MF118X/MF106X/MF107X/MF109X/MF1022 eller 4F1822/4F1824/MF1021/4F1821/4F1820/MF1020

Rekommenderade förkunskaper

Examensarbete för kandidatexamen.

Litteratur

Examination

  • PRO1 - Projekt, 8,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Övrig information

Platsbegränsad beroende på projekt

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.