MF1038 Design och produktframtagning, form och funktion 6,0 hp

Design and Product Realization, Form and Function

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen är en av karaktärskurserna inom programmet Design och produktframtagning. Den syftar till att förstärka studentens förmåga att föreslå lösningar på produktproblem och att utveckla färdigheter inom formgivning och visualisering av produkter. Kursen syftar likaså till att skapa en förståelse för kopplingen mellan tillverkning av produkten och form och funktion samt ge grundläggande kunskaper av användarcentrerad produktutveckling.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT22.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullföljd kurs ska studenten kunna       

 • analysera en produkt med avseende på färg, form och funktion,
 • beskriva och motivera lösningar och form för att passa en målgrupp,
 • analysera och beskriva funktionen hos de vanligaste produktkomponenterna,
 • i skiss och modell visualisera och presentera idéer och produkter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på produkters funktion och hur dessa realiseras med tekniska komponenter, form och färg. Kursen tar upp följande: funktionsanalys, produktsemantik, estetik, produktsymboler, användarmetodik, komponentanalys (axlar, lager, kopplingar m fl), färglära, skissteknik och presentationsmetodik.

Behörighet

Minst 15 poäng och

CDEPR/P: MF1046/MF1011/4F1011/, MF1037

OPEN:  Antagen till P-programmet.

Obligatorisk för
CDEPR2

Rekommenderade förkunskaper

Design och produktframtagning perspektivkurs eller motsvarande alt 1) perspektivkurs M eller T, alt 2) upphämtningskurs för Öppen ingång.

Litteratur

Beslutas senare

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Stefan Ståhlgren (stahlg@kth.se)

Examinator

Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

Övrig information

Kurslitteratur:

Troligen Design for product understanding, by Rune Monö (ISBN 91-47-01105-X). Utdelade kompendium.

Påbyggnad

Efterföljande kurser som speciellt bygger vidare är Design och produktframtagning Komponenter och Design och produktframtagning Metodik (tidigare DoP C) samt fördjupningsarbete i Design och produktframtagning.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.