MF1050 Design och produktframtagning för tekniklärare 7,5 hp

Design and Product Realization for Teachers in Technology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50747

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Leif Grönvall <leifgro@kth.se>

 • Lärare

  Leif Grönvall <leifgro@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- arbetsmetodiken kring produktframtagningsprocessen och känna till ingenjörens roll i denna

- förstå betydelsen av industridesign i produktutvecklingsarbetet samt arbetsmetoder för formgivning, visualisering och framtagande av modeller

- använda några av ingenjörens datorverktyg, speciellt:

CAD-program för att göra modeller i två och tre dimensioner för kommunikation och som

tillverkningsunderlag

Ordbehandlingsprogram för att skriva rapporter

- arbeta i projektgrupp med formella projektmöten och fördelning av arbetsuppgifter

- kunna planera och utföra muntliga presentationer

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvuddelen i kursen utgörs av ett projektarbete, vilket går ut på att konstruera en ny eller

förbättra en befintlig produkt. Aspekter som form, funktion och tillverkning skall beaktas. Förslagen skall

sedan illustreras med fysiska och virtuella modeller (t.ex. papp och 3D-CAD).

Projektarbetet stöttas, förutom via handledning även genom föreläsningar, övningar och

laborationer. Syftet med dessa lärarledda moment är också att få ett större sammanhang och perspektiv på design och produktframtagning. I de lärarledda momenten introduceras CAD, design,

produktframtagning samt muntlig och skriftlig kommunikation.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen sker löpande med muntliga och skriftliga redovisningar av inlämningsuppgifter, laborationer och projekt.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Sara Ilstedt <sarai@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.