MF2013 Hydraulik och pneumatik, allmän kurs 6,0 hp

Introduction to Fluid Power

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Pumpar, motorer, cylindrar, ventiler. Energiöverföring och signalbehandling med vätskor och gaser. Dimensionering och konstruktion av hydrauliska och pneumatiska system.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge kännedom om komponenters benämning, uppbyggnad och funktion. Kursen skall ge insikt om vilka möjligheter som står till buds att lösa energiöverförings- och styrproblem med hydraulik och pneumatik. Kursen skall ge den kunskap som behövs för att självständigt kunna beräkna och bygga enklare hydrauliska och pneumatiska system med hjälp av tillgängliga komponenter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar teorin för hydrostatisk och pneumatisk energiöverföring, härför använda energiomvandlare såsom pumpar, motorer och cylindrar, styrande komponenter såsom ventiler, olika tryckmediers egenskaper, grundläggande systemuppbyggnadsteknik och tillämpningar.

Behörighet

Behörig i åk 3 (CMASTE3 /CDEPR3/ CFATE3/M/P/T) och MJ1112/4A1112

Materstudenter: TIPUM/TIPDM/TAEEM

Fristående studenter: Studenter med Bachelorexamen eller Masterexamen inom Maskinteknik eller motsvarande. Tillämpad termodynamik skall ingå.

Engelska B eller motsvarande.

Litteratur

E-bok via KTHB

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 0,8, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgifter, 2,2, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För erhållande av slutbetyg krävs godkända laborationer (LAB2; 0,8 hp) och övningsuppgifter (ÖVN2; 2,2 hp) samt godkänt betyg vid en skriftlig tentamen på 4 h omfattande hela kursen (TEN2; 3 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jan Hölcke, 08-790 78 43, janh@md.kth.se

Examinator

Jan Hölcke <janh@md.kth.se>

Övrig information

Kursen ges HT11 som självstudiekurs.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.