MF2021 Miljöanpassad konstruktion 6,0 hp

Environmentally Adapted Product Design

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En introduktion till miljöanpassad konstruktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge grundläggande kunskaper om kretsloppsanpassad produktutveckling samt om stödmetoder för bedömning av produkters miljöpåverkan och konstruktion av återvinningsanpassade produkter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Livscykelanalyser med avseende på produkters miljöpåverkan. Förutsättningar för återvinning av komponenter och material. Lagstiftning, styrmedel, infrastruktur. Demonterbarhet och separationsmetoder. Konstruktionsregler för materialval, fogning, ytbehandling samt produktkonfigurering och utformning.

Behörighet

Behörig för studier i åk4, MF101X/MF102X/MF104X/MF111X/MF112X/MF114/MF116/MF106X/MF107X/MF109X/MF1022/4F1822

Litteratur

Kompendium, rapporter.

Examination

 • PRO3 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO4 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Två projekt: Uppsatsliknande tentamen med frågor som meddelas en vecka i förväg; (PRO3; 3 hp), Produktutvecklingsprojekt i grupp med muntlig och skriftlig redovisning. (PRO4; 3 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Conrad Luttrop, 08-790 74 97, conrad@md.kth.se

Examinator

Conrad Luttropp <luttropp@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1641

Påbyggnad

MF2022 Projektarbete inom miljöanpassad konstruktion

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.