MF2022 Projektarbete i miljöanpassad konstruktion 6,0 hp

Eco Design Project

Ett färdighetsgivande och verklighetsnära projekt i miljöanpassad konstruktion

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60584

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri för:  TIPUM1

 • Del av program

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp), P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50897

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Ges endast efter överrenskommelse med examinator

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60338

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp), P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50756

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

 • Målgrupp

  TIPUM, TIPDM, TAEEM

Lärandemål

Kursen syftar till att ge färdigheter i kretsloppsanpassad produktutveckling med hjälp av Eko-industriella konstruktionsmetoder.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ett verklighetsnära projektarbete med ingredienser av: Konstruktionsregler för materialval, fogning, ytbehandling etc. Ekologiskt korrekt produktstruktur. Demonterbarhet, sortering och återvinning av komponenter och material. Livscykelanalyser.

Behörighet

Teknikblock för B, I, M, T och kursen MF2021 (4F1641) Miljöanpassad konstruktion. Dessutom speciella förkunskapskrav kopplade till projektet.

Rekommenderade förkunskaper

MF2021/MF2032 samt speciella förkunskapskrav kopplade till projektet.

Litteratur

Kompendier och rapporter beroende av projektets art.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projektarbete, redovisat muntligt och skriftligt (PRO1; 6 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anna Hedlund Åström, 08-790 64 44, hedlund@md.kth.se

Examinator

Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.