MF2023 Industridesign 6,0 hp

Industrial Design

Beståndsdelar i industriell formgivning: form, färg, skiss.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60569

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  15 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: C1, E1, H1, J1, D2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Lärare

  Leif Grönvall <leifgro@kth.se>

  Martin Sjöman <martsjo@kth.se>

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TIMTM (FID). 
  Öppen för alla, förutom TIPDM IPDC studenter eller de som går (eller som har gått) CDEPR

  Kursen är inte öppen för CDEPR

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60047

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  15 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Lärare

  Leif Grönvall <leifgro@kth.se>

  Martin Sjöman <martsjo@kth.se>

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TIMTM, spår FID 
  Öppen för alla, förutom TIPDM, spår IPDC studenter eller de som går (eller som har gått) CDEPR

  Kursen är inte öppen för CDEPR

Lärandemål

Att ge grundläggande kunskaper om betydelsen av industridesign i produktutvecklingsarbete, samt om arbetsmetoder för formgivning av produkter och framtagning av visualiseringsmodeller.

Kursens huvudsakliga innehåll

Design i integrerad produktutveckling, funktionella och estetiska krav, formgivning, färgsättning, designhistoria, skisser, framtagning av visualiseringsmodeller.

Behörighet

CMAST4, CFATE4 spår IPDA och IPDB, TIPDM

EJ P och CDEPR

Litteratur

Beslutas senare

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

Övrig information

Ej för CDEPR-studenter.

Max 30 studenter.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.