MF2025 Projektarbete inom mekatronik 6,0 hp

Project Work in Mechatronics

Kursen ger en möjlighet att konfronteras med aktuell forskning inom mekatronik, genom delprojekt ledda av forskare eller doktorander.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60570

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Mikael Hellgren <micke@md.kth.se>

 • Lärare

  Mikael Hellgren <micke@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri för:  CMAST3, CDEPR3, CFATE3, CINEK3,  CINEK4, TIPDM, TAEEM.

  TIPUM spår IPUA och IPUB

  I mån av tillgång på projekt.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50714

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Mikael Hellgren <micke@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Ges i mån av tillgång på projekt

  Valfri för: CMAST3, CDEPR3, CFATE3, CINEK3, TIPUM, TIPDM, TAEEM

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50758

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Mikael Hellgren <micke@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Ges i mån av tillgång på projekt

  Valfri för: CMAST3, CDEPR3, CFATE3, CINEK3, TIPUM, TIPDM, TAEEM

Lärandemål

Kursens målsättning är att konfrontera teknologer från de högre årskurserna med pågående forskning inom väl avgränsade utvecklingsprojekt. Teknologerna får därigenom tillfälle att tillämpa sina kunskaper i teoretiskt och experimentell projektarbete och även se resultatet. Detta kan ses som en förberedelse till examensarbete och eventuella forskarstudier.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknologerna arbetar ensamma eller i mindre grupper med ett avgränsat delprojekt som specificeras inom ett pågående forskningsprojekt. Arbetet skall ha konstruktions- eller utvecklingskaraktär och avse experimentella system, men behöver inte vara begränsat till traditionell maskinteknik utan kan t.ex. behandla elektronik eller programvara. Arbetet leds av en forskare eller doktorand vid institutionen.

Behörighet

Behörig för studier i åk 3 och MF1016/4F1816 eller motsvarande.

Masterprogram: TIPDM och goda kunskaper i elektroteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskapskravet varierar med det aktuella projektet. Dock ska du alltid ha goda kunskaper i mekanisk konstrukiton och elektroteknik

Litteratur

Examination

 • ANN1 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Projektarbete, redovisat muntligt och skriftligt (ANN1; 6 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Mikael Hellgren, micke@md.kth.se, 08 790 6306

Examinator

Hans Johansson <hbjo@kth.se>

Övrig information

Platsbegränsning beroende på antal tillgängliga projekt

Kursen får ej räknas in i examen tillsammans med MF2058 eller MF2059.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.