MF2029 Projektarbete i Tribologi 5,0 hp

Procect Work in Trobology

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Ulf Olofsson, 08-790 63 04, ulfo@md.kth.se

Examinator

Ulf Olofsson <ulfo@md.kth.se>