MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp

Internal Combustion Engines 1

Orientering om moderna förbränningsmotorer inkluderande historisk bakgrund och konkurrerande teknik. Miljö- och energiaspekter behandlas. Framtidsfrågor diskuteras

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 ICE 1 för programstuderande

HT18 ICE 1 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål

 • Att ge en bra grund för användande och implementation av motorer i fordon och transportsystem, samt hur motorn och dess bränslen interagerar med sin omgivning, dvs fordonet, operatören och miljön.
 • Allmän orientering kring förbränningsmotorns egenskaper
 • Kunskap inom motorers termodynamik och förbränning
 • Kunskap om avgasemissioner från diesel- och ottomotorer, samt hur dessa reduceras
 • Erhålla tillräcklig kunskap om förbränningsmotorn för att kunna välja rätt motor och bränsle för en given applikation

Kursens huvudsakliga innehåll

Repetition av grundläggande termodynamik applicerad på förbränningsmotorer. Vanliga idealiserade processer/cykler, turboladdning och laddluftkylning är inkluderade.

Grunderna för diesel- och ottoförbränning behandlas.

En modern bilmotor demonteras och monteras.

En personbilsmotor provkörs i en laboartion.

En inlämningsuppgift görs på dieselmotorn.

Tänd- och bränslesystem behandlas.

Behörighet

Kurser i matemaik, mekanik och termodynamik från de tre första åren på M, P och T programmen eller likvärdig Bachelorexamen.

Minst 120 credits.

Litteratur

Bosch Automotive Handbook.

Optional: Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals (McGraw-Hill).

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Deltagande i monteringsövning och komponentstudie, godkänd inlämningsuppgift från laboration (LAB1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anders Christiansen Erlandsson (ace@itm.kth.se)

Examinator

Anders Christiansen Erlandsson <ace@itm.kth.se>

Övrig information

Exakt startdatum se KTH:s schema.

Obligatorisk för inriktningen Vägfordon och Förbränningsmotor.

Kurslitteratur:

Bosch. Automotive Handbook (in German or English).

Litteratur från avdelningen.

Frivillig fördjupning: Heywood. Internal Combustion Engine Fundamentals (McGraw-Hill).

Påbyggnad

MF2066 Förbränningsmotorteknik högre kurs

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.