MF2066 Förbränningsmotorteknik högre kurs 18,0 hp

Internal Combustion Engines Advanced Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenten skall efter kursen kunna:

• Hitta och analysera för projektet relevant kunskap inom förbränningsmotorteknik, sammanfattad i en litteraturstudie

• Formulera nya och unika forskningsfrågor som bygger på kunskapen inhämtad från litteraturstudien

• Utveckla och följa en projektplan, inklusive hantering av eventuella avvikelser

• Utföra repeterbara och relevanta experiment på ett säkert och kontrollerat sätt - experimenten kan bestå av experimentella prov i motorprovcell och/eller teoretisk datorsimulering av motorer

• Konstruktivt och kritiskt analysera resultaten av de utförda experimenten

• Rapportera resultaten i en sammanhängande och väl strukturerad skriftlig rapport och en muntlig presentation

Kursens huvudsakliga innehåll

I denna kurs tillämpas kunskaper från studierna på KTH, i projektarbeten med forskningsfokus, generellt på uppdrag av industriella partners inom förbränningsmotorteknik. Studenterna arbetar tvärvetenskapligt och holistiskt som sanna ingenjörer. Detta inkluderar att definiera sitt eget projekt, att ta sina egna beslut och initiativ samt att ansvara för att projektet är uppfyllt i tid i enlighet med de mål som har beslutats med industriella partners

Behörighet

En kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande samt följande eller motsvarande kurser godkända:
EL1000/1010/1120 Reglerteknik, MF1017/1016 Elektroteknik, SG1216/MJ1112 Termodynamik, MF2047 Förbränningsmotorteknik 1, SD2125 Signaler och mekaniska system, MF2030 Mekatronik allmän kurs 

Litteratur

Vetenskapliga artiklar.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 12,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Alla rapporter kommer att plagieringskontrolleras.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.