MF2067 Hydraulik I 6,0 hp

Hydraulics I

Kursen presenterar teorierna för hydraulisk aktuering, huvudkomponenterna i ett hydrauliskt system, som exempelvis pumpar, motorer och cylindrar, och reglerkomponenter som ventiler, som egenskaperna hos olika tryckmedier, samt ger även träning i grundläggande systemkonstruktion och simulering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

En student skall efter avslutad kurs kunna:

• beskriva olika typer av aktuatorer (ställdon) i mekaniska system;

• beskriva de viktigaste komponenterna i ett hydrauliskt system, deras egenskaper och beteenden;

• modellera det fysiska beteendet hos ett hydrauliskt system med Matlab och Ansys;.

• modellera ett reglerat mekaniskt system med Simulink;

• konstruera ett enkelt hydrauliskt system utifrån kommerciellt tillgängliga komponenter. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen presenterar teorierna för hydraulisk aktuering, huvudkomponenterna i ett hydrauliskt system, som exempelvis pumpar, motorer och cylindrar, och reglerkomponenter som ventiler, som egenskaperna hos olika tryckmedier, samt ger även träning i grundläggande systemkonstruktion och simulering.

Kursupplägg

• Lektioner (10 x 2 timmar): Lektioner över aktuatorer, komponenter i hydrauliska system, reglering och simulering.

• Fysiska laborationer (2 x 2 timmar): Laborationer med hydraulrigg.

• Datorövningar (4 x 2 timmar): Övningar i datorsal.

• Gruppuppgifter (schemalagd handledning).

• Individuella uppgifter (ej schemalagd tid).

• Självstudieuppgifter uppgifter (ej schemalagd tid).

Behörighet

En kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

En Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande, eller registrerad CMAST3/CDEPR3/CFATE3.

Litteratur

1 - E-bok via KTHB

2 - Material utdelat under kursen.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Slutbetyget ges av betyget på skrifrlig tentamen

Krav för slutbetyg

Godkända laborationer och inlämningsuppgifter, 3 hp, betygsskala P/F

Skriftlig tentamen, 3 hp, betygsskala A-F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Ulf L Sellgren (ulfse@kth.se)

Examinator

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

Övrig information

Valbar för CMAST4, CDEPR4 & CFATE4

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.