MF2068 Maskindynamik 6,0 hp

Machine Dynamics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50565

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P1: A1, F1, H1, H2. mer info

 • Kursansvarig

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Lärare

  Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIPUM (IPUB)

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• modellera det dynamiska beteendet hos maskinkomponenter och system meed Matlab och Ansys;

• analysera frekvensinnehållet i en uppmätt dynamisk respons;

• identifiera dynamiska systemegenskaper ur data från vibrationsmätningar;

• utföra inversmodellering av ett dynamiskt maskinsystem. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen presenterar teorierna för maskindynamik, hur man modellerar och simulerar dynamiskt beteende hos maskinsystem, både i tids- och frekvensplanen, samt hur man transformerar responerna mellan dessa plan. I kursen introduceras också teknik och metoder för last- och vibrationsmätning, samt övas på att utföra sådana mätningar och att analysera mätresultaten. Vidare behandlas övas också parameteridentifiering och inversmodellering.

Kursupplägg

• Lektioner (10 x 2 timmar): Lektioner över dynamiska system, simuleringar i tidsplanet, simuleringar i frekvensplanet, teknik för att mäta dynamiska laster och vibrationer, transformationer mellan tids- och frekvensplan, identifiering av dämpning och friktionsförluster, och invers dynamikmodellering.

• Fysiska laborationer (4 x 2 timmar): Laborationer i mätteknik.

• Datorövningar (4 x 2 timmar): Modellerings- och simuleringsövningar i datorsal.

• Gruppuppgifter (schemalagd handledning).

• Självstudieuppgifter uppgifter (ej schemalagd tid).

Behörighet

En kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

1 - E-bok via KTHB

2 - Material utdelat under kursen

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 3,0, betygsskala: P, F

ÖVN1 - Godkända laborationer och inlämningsuppgifter, 3 hp, betygsskala P/F

TEN1 - Skriftlig tentamen, 3 hp, betygsskala A-F

Slutbetyget ges av betyget på TEN1

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.