MF2089 Utmaningsdriven innovation för hållbar utveckling 22,5 hp

Challenge Driven Innovation for Sustainable Development

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator