MF2096 Avancerad formgivning 3,0 hp

Advanced Form Giving

Kursen syftar till att genom övning öka förmågan att skapa form av hög kvalitet. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50675

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Planerade moduler

  P2: G1. mer info

 • Kursansvarig

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Lärare

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs endast för TIPDM, spår IPDC

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51397

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: G1. mer info

 • Kursansvarig

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Lärare

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs endast för TIPDM, spår IPDC

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • skapa abstrakt form av hög kvalitet avseende proportioner, komposition och uttryck.
 • tillämpa principer inom formlära på designen av en enklare produkt.
 • diskutera hur formen påverkar upplevelsen och förståelsen av en produkt.
 • på ett detaljerat och beskrivande sätt diskutera formgivningen av ett objekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Övningar inom formlära och formgivning sker inledningsvis varje vecka. Både kvantitet och kvalitet är av största vikt, likaså studentens dokumentation och reflektion över övningarna. Efter genomgång arbetar studenterna enskilt under veckan med övningen som avslutas med diskussioner i seminarieform veckan efter.

Under den andra delen av kursen genomförs ett mindre designprojekt med fokus på gestaltning baserat på de tidigare övningarna. 

Behörighet

Kursen ges endast för studenter som läser masterprogrammet, Integrerad produktdesign - spår, Teknisk design.

Litteratur

Cheryl Akner-Koler: Form & Formlessness. ISBN 9789197664462

Utrustningskrav

Material som krävs: Modellera typ Plastilina eller liknande och en uppsättning enkla verktyg.

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Avancerad formgivning innebär att mycket arbete kommer utföras på egen hand men utifrån tydliga riktlinjer. Det kommer inte finnas några genvägar för att tillgodogöra sig kursens innehåll. Likaså är aktivt deltagande i seminarierna en förutsättning för att utvecklas som formgivare.

Krav för slutbetyg

Studenten skall ha gjort samtliga övningar med dokumentation inlämnade på en nivå rimlig för kursens omfattning.

Aktivt deltagande på seminarier, övningar och presentationer.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Teo Enlund <teoe@kth.se>

Övrig information

Kursen ges som valbar kurs för studenter på spåret Teknisk design inom masterprogrammet Integrerad produktdesign.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.