MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp

Machine Design

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- konstruera och detaljutforma maskintekniska produkter baserat på ingenjörsmässiga överväganden

- ta fram belastningsunderlag för maskintekniska produkter och dess ingående komponenter

- tillämpa olika konstruktionsprinciper för lastbärande och lastöverförande strukturer

- välja konstruktionsmaterial och standardiserade komponenter i maskintekniska produkter

- framställa mått- och toleranssatta tillverkningsunderlag av maskintekniska produkter

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar ett tillämpat ämne där tidigare inhämtad kunskap ska tillämpas och integreras med viss ny teori som förmedlas. Kursinnehållet kan delas in i tre huvuddelar:

1. Systemkonstruktion av produkter innehållande:

 • Drivenheter
 • Transmissioner
 • Förband

2. Konstruktiv utformning

 • Lastbärande strukturer, lastinföring
 • Kraftflöden, kälformer
 • Materialval
 • Tillverkningsanpassning

3. Dokumentation och kommunikation

 • Ritningar
 • Måttsättning, toleranssättning

Behörighet

Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

För slutbetyg krävs godkänt på båda examinationsmoment.

Slutbetyg i kursen är det samma som betyg på examinationsmoment TEN1.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Stefan Björklund, stefan@md.kth.se (087906302)

Examinator

Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.