MG1000 Praktisk verkstadsteknik 3,0 hp

Mechanical Workshop Practice

En kurs för dig som vill skaffa dig praktisk erfarenhet av att använda verktygsmaskiner. Du lär dig att hantera maskinerna i Industriell Produktions teknologverkstad, i labbar och en individuell inlämningsuppgift, och får efter godkänd kurs ett "körkort" för att kunna få utföra arbete i verkstaden.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande FULLSATT

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60467

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 32

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Jan Stamer <stamer@kth.se>

  Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

 • Lärare

  Anton Kviberg <akviberg@kth.se>

 • Målgrupp

  Valbar för alla KTH-program-studenter

  Vid fler anmälningar än platser kommer lottning att ske.

VT19 för programstuderande FULLSATT

 • Perioder

  VT19 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60468

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 20

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Jan Stamer <stamer@kth.se>

  Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

 • Lärare

  Anton Kviberg <akviberg@kth.se>

 • Målgrupp

  Valbar för alla KTH-program-studenter

  Vid fler anmälningar än platser kommer lottning att ske.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51038

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 20

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Jan Stamer <stamer@kth.se>

  Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

 • Lärare

  Jan Stamer <stamer@kth.se>

  Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

 • Målgrupp

  Valbar för alla KTH-program-studenter

  Vid fler anmälningar än platser kommer lottning att ske.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51043

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 32

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Jan Stamer <stamer@kth.se>

  Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

 • Lärare

  Jan Stamer <stamer@kth.se>

  Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

 • Målgrupp

  Valbar för alla KTH-program-studenter

  Vid fler anmälningar än platser kommer lottning att ske.

HT18 för programstuderande FULLSATT

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50578

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 32

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

 • Lärare

  Jan Stamer <stamer@kth.se>

 • Målgrupp

  Valbar för alla KTH-program-studenter

  Vid fler anmälningar än platser kommer lottning att ske.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • redogöra för och följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter för arbete i teknologverkstaden
 • handha tillverkningsutrustningen i teknologverkstaden på ett kompetent och säkert sätt
 • självständigt ta fram och dokumentera en enkel processplan för att tillverka en produkt i teknologverkstaden
 • förstå och använda en tillverkningsritning som tillverkningsunderlag
 • med handmätdon verifiera att det tillverkade överensstämmer med tillverkningsunderlaget
 • redogöra för om de vanligaste dimensionerna och materialen för tillverkningsämnen
 • med hjälp av handböcker välja lämpliga verktyg och skärdata för ett givet material och en given process
 • inse när din kompetens är otillräcklig och hjälp ska tillkallas

Kursens huvudsakliga innehåll

Ordningsregler och säkerhetsföreskrifter för verkstadsarbete

Introduktion till teknologverkstadens utrustning

Enkel processplanering - ämnesval, operationslista, maskinval, uppspänning, verktygsval

Praktiskt handhavande av verktygsmaskiner - skyddsutrustning och säkerhet, fixturer, verktyg, verktygshållare & verktygsbyte, koordinataxlar och nolläge, inställning av varvtal och matning

Användning av tumregler och handböcker för att välja skärdata

Tillverkning av en "egen" detalj med användning av de flesta av teknologverkstadens maskiner utgående från en tillverkningsritning

Toleranser och uppmätning av färdig detalj

Behörighet

Endast för programstudenter på civilingenjörs-, kandidat- och masterprogram vid KTH, samt utbytesstudenter.

Rekommenderade förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Litteratur

Karlebo handbok (utlånas); Björk, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion (köpes på kursexpedition);

Kompendium med utdrag ur handböcker, ordningsregler, skyddsföreskrifter och säkerhetsinstruktioner;

Kataloger och datablad från maskin-, verktygs- och materialleverantörer

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Praktiskt verkstadsarbete, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd kontrollskrivning på säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och teoretiska kunskaper (KON1; 1 hp)

Godkänt praktiskt handhavande av teknologverkstadens maskiner och utrustning (LAB1; 2 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Jan Stamer, jans@iip.kth.se

Examinator

Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

Övrig information

Studenter på alla program som vill lära sig att hantera maskinerna i teknologverkstaden och få ett "körkort" för att få utföra arbete i verkstaden.

Då kursen alltid har fler sökande än platser kommer lottning att ske. Vid återbud från antagna studenter ska antagning ske från reservlistan i turordning. Ingen antagning av studenter ska ske på annat sätt!

Påbyggnad

MG1026 Tillverkningsteknik eller

MG1016 Tillverkningsteknik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.