MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp

Manufacturing

Kursen syfte är att ge grundläggande kunskap om skärande, formande och fogande tillverkningsprocesser, ytbehandling, numeriskt styrda verktygsmaskiner, samt verkstadsteknisk mätteknik.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter väl genomförd kurs kommer du att kunna:

 • redogöra för de vanligaste skärande, formande och fogande tillverkningsprocesser som används inom verkstadsindustrin, samt tillämpa dessa processer för att framställa enklare metalliska komponenter,
 • välja tillverkningsprocess utifrån en komponents seriestorlek, form, precision och mekaniska egenskaper,
 • föreslå lämpliga ytbehandlingsmetoder, samt ge exempel på teknisk och mekanisk ytfunktion,
 • bereda enklare metalliska komponenter för tillverkning i numeriskt styrda verktygsmaskiner (svarv och fräsmaskin), inklusive val av verktyg, beräkning av skärdata, samt framtagning av detaljprogram,
 • använda grundläggande verkstadsteknisk mätteknik, för att verifiera funktion och kvalitet
 • beskriva produktframtagningsprocessen (råvara - konstruktion - tillverkning - produkt).

I kurs-PM, se kursens hemsida, finns en detaljerad beskrivning (konkretiserade lärandemål för respektive kursmoment) av vad en kursdeltagare ska kunna efter genomgången kurs

Kursens huvudsakliga innehåll

En detaljs form, tillverkningsprecision och mekaniska egenskaper bestäms i hög grad av vald tillverkningsprocess. I kursen kommer du att studera de vanligaste förekommande skärande, formande och fogande tillverkningsprocesser som används i verkstadsindustrin. Några exempel är svarvning, fräsning, borrning, smidning, extrusion, pulvermetallurgi, gjutning, svetsning och hårdlödning.

Numeriskt styrda verktygsmaskiner är viktiga komponenter i ett modernt verkstadsföretag. Du får prova på att använda sådana maskiner hela vägen från konstruktion, programmering, riggning och provkörning, fram till färdigtillverkade ståldetaljer.

Andra områden som behandlas i kursen är grundläggande verkstadsteknisk mätteknik för att verifiera funktion och kvalitet, ytors tekniska egenskaper, samt ytbehandling.

Kursen innehåller lektioner, laborationer och studiebesök. På lektionerna ges en allmän orientering om de teoretiska förutsättningarna, såväl som de praktiska tillämpningarna, i respektive kursavsnitt. För att du ska få praktisera de kunskaper du tillägnar dig under lektionerna ingår fyra handfasta laborationer i mekanisk verkstad.

Tillverkningsprocesser studeras bäst i sitt rätta sammanhang, därför ingår också studiebesök på representativa verkstadsföretag.

Behörighet

MF1044 Maskinkomponenter

MG1024 Produktion för M

eller motsvarande

Litteratur

Någon av nedanstående läroböcker rekommenderas som kurslitteratur:

- Fundamentals of Manufacuring for Enginners, Fred Waters 1996

- Tillverkningsteknologi, Studentlitteratur 2006.

Dessutom tillkommer extra kurslitteratur i form av laborationshäften och föreläsningsanteckningar. Dessa delas ut under kursens gång.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 3 hp) 4 tim, betyg A-F
Fyra laborationer (LAB1; 3 hp) inklusive studiebesök, betyg Pass/Fail
- Bonuspoäng till tentamen kan användas under ett läsår
- Laborationer kan endast utföras när kursen är schemalagd

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Mats Bejhem, mats.bejhem@iip.kth.se

Examinator

Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

Påbyggnad

MG2031 Tillverkningsteknik fk, II

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.