MG1007 Modern underhållsteknik 6,0 hp

Contemporary Maintenance Techniques

Kursen förklarar mekanismer som påverkar tillgängligheten i fabriken, belyser utveckling av underhållsstrategier och tar upp spjutspetsteknik och rekommenderade metoder (best practices) inom underhållsområdet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60353

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Jerzy Mikler <mikler@kth.se>

 • Lärare

  Jerzy Mikler <mikler@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM

  Valbar för (CDEPR, CMAST, CMATD, CFATE) åk 3, och för alla Masterprogram

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara de mekanismer som påverkar en anläggnings tillgänglighet
 • bedöma tillförlitligheten hos produktionsanläggningar
 • tillämpa säkerhetsföreskrifter och miljömedvetenhet
 • tillämpa moderna underhållstekniker och -metoder
 • tillämpa god underhållspraxis
 • välja rätt metoder för bästa kostnadseffektivitet
 • beräkna livscykelkostnader för ett produktionssystem
 • definiera och utveckla en plan för underhållsarbete

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar områden som tillförlitlighet hos produktionsanläggningar, metoder och tekniker för underhåll - bedömning av resursers tillgänglighet och tillgängligsrelaterad verksamhet som skall beaktas under hela livscykeln för produktionssystemet, säkerhetsföreskrifter, miljömedvetenhet, utveckling av planer för underhållsarbete, samt metoder som används för att optimera mixen av korrigerande underhåll, förebyggande underhåll, strategier och ändringar

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet samt
Engelska B eller motsvarande.

MG1024 Produktion, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Minst 120 hp på ingenjörsprogram

Litteratur

“The complete guide to Preventive and Predictive Maintenance" Industrial Press Inc. 2003 by Joel Levitt

Material som görs tillgängligt via LMS för registrerade kursdeltagare: föreläsningsanteckningar, projektunderlag samt utvalda fragment ur "Asset Maintenance Management" Industrial Press, Inc., June 2002, by Alan Wilson

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (INL1, INL2, INL3, INL4)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Jerzy Mikler, jerzy.mikler@iip.kth.se

Examinator

Jerzy Mikler <mikler@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.