MG1012 Oförstörande provning 3,0 hp

None Destructive Testing

Att ge grundläggande kännedom om metoder för oförstörande provning av svetsförband.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60890

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  David Franklin <davfra@kth.se>

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valbar för TPRMM1

  Valbar för studenter på civilingenjörsprogram åk 3 och på masterprogram åk 1-2

 • Del av program

VT19 för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20023

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  David Franklin <davfra@kth.se>

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Yrkesverksamma ingenjörer och mastersstudenter vid andra högskolor än KTH

  Ej för programstudenter vid KTH

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60288

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  David Franklin <davfra@kth.se>

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valbar för TPRMM1

  Valbar för studenter på civilingenjörsprogram åk 3 och på masterprogram åk 1-2

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Redogöra för och tillämpa metoder för oförstörande provning av svetsförband.

Kursens huvudsakliga innehåll

Oförstörande provning är en kurs som ger dig främst teoretisk men även viss praktisk kunskap om detta område. Kursen genomförs i nära samarbete med industrin, vilket ger bra verklighetsförankring. Laborationer i OFP.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt 120 hp på ingenjörsprogram samt MG1010 Svetsteknolgi allmän kurs, eller motsvarande

Litteratur

Kompendium "Oförstörande provning", KTH.

Nondestructive testing of welds, Raj Subramanian Jayakumar.

Eleven väljer själv vilken av ovanstående litteratur han/hon vill använda.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerim.se

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Påbyggnad

MG2013 Svetsteknologi högre kurs, modul 1

MG2014 Svetsteknologi högre kurs, modul 2

MG2015 Svetsteknologi högre kurs, modul 3

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.