MG1023 Styr- och reglerteknik 6,0 hp

Control Systems

Grundkurs i sekvensstyrning och klassisk reglerteknik.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge en “beställarkompetens“ i reglerteknik, dvs. förstå grundläggande reglertekniska begrepp, känna till vad som bestämmer ett systems dynamiska egenskaper, att kunna kommunicera med reglertekniker och kunna genomföra enklare beräkningar på reglerkretsar.

Man skall också efter genomgången kurs kunna lösa enkla styrtekniska problem med hjälp av exempelvis PLC.

Kursens huvudsakliga innehåll

Reglerteori (“klassisk reglerteknik“). Linjära modeller, överföringsfunktioner. Nyqvist- och Bodediagram.

Viktiga egenskaper hos reglersystem: noggrannhet, stabilitet, snabbhet och störstyvhet. Analys och syntes av servomekanismer, filterkompensering, regulatorer och datorer i reglersystem.

Sekvensstyrning, gränslägesstyrning, aktivatorer, givare, programmerbara styrutrustningar – PLC, Pneumatik

Laborationer: Positionsservosystem, Hastighets-servosystem, Sekvensstyrning/PLC/ Pneumatik

Behörighet

80 hp på CMAST, M eller CINEK, I eller CMATD, BD

Litteratur

Kompendium säljes på institutionen

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,3, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,7, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3,7 hp) samt genomförd laborationskurs (LAB1; 2,3 hp).

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator

Jan Olov Svebeus <svebeus@kth.se>

Övrig information

Kursen kan ej kombineras med 2E1200 Reglerteknik eller motsvarande. Ersätter 4K1101

Påbyggnad

4K1102/4K1103 Verkstadsteknisk automatisering. (M, B, T)
4K1111 Produktionsautomatisering (IPI)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.