MG120V Skärande bearbetning, allmän kurs 6,0 hp

Metal Cutting, Basic Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att ge praktisk och teoretisk kunskap i modern verkstadsteknisk produktion.

Förutom den grundläggande teori som ges om skärande bearbetning, beskriver denna kurs även den nivå av modern teknologi som i olika grad anammats av industrin.

Vi har valt att koncentrera undervisningen till dessa begränsade spjutspetsar:

 • Inverkan av skärdata på ytkvalitet. Mätteknik och toleranser.
 • Skärteori med de grundläggande teorierna för att kunna dra slutsatser om spånbildning, skärförlopp, krafter och temperatur. Redogöra för bearbetbarhet.
 • Redogöra för olika verktygsmaterial och verktygsförslitning. Verktygsmaterial såsom kolstål, snabbstål, hårdmetall, keramik, diamant och bornitrid. En rad aspekter redovisas t.ex. framställning, beläggning, sammansättning, mekaniska egenskaper och applikationsområden. 
 • Förslitningsfenomen och dess inverkan på verktygseggen studeras. Olika tekniker för att reducera verkningarna behandlas.
 • Teknik för bestämning av verktygslivslängd.
 • Ekonomiska aspekter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Förutom den grundläggande teori som ges om skärande bearbetning, beskriver denna kurs även den nivå av modern teknologi som i olika grad anammats av industrin. Vi har valt koncentrera undervisningen till dessa begränsade spjutspetsar.

Behörighet

Grundläggande behörighet (avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande inkl svenska och engelska)

Rekommenderade förkunskaper

Gymnasiekompetens, yrkesutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet krävs.Lämplighet till kursen bestäms av examinator.

Litteratur

Sveriges Verkstadsindustrier: ”Skärteknik”. Kompendium med övningar. Miniräknare behövs!

Utrustningskrav

Miniräknare behövs!

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Tentamen, Projektarbeten.

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Olle Jönsson, tel. 08-790 7825, fax 08-210851, e-post olle.jonsson@iip.kth.se

Examinator

Olle Jönsson <ollej@kth.se>

Påbyggnad

Kurser inom Industriell produktion.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.