MG122V Industriell limningsteknik 6,0 hp

Industrial Adhesive Bounding

Kursen ger dig kunskaper om dagens potential av industriell limningsteknik. Kursinnehållet ger dig som användare en inblick dagens limmaterial och hur dessa kan utnyttjas. Under kursen kommer du att i kontakt med många applikationsexempel på industriell limningsteknik.

En kurs utvecklad i nära samarbete med limleverantörer, industriella limanvändare och limkonsulter.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursdeltagaren skall efter fullgjord kurs kunna konstruera och specifiera en enkel industriell limfog

Kursens huvudsakliga innehåll

Ekonomi, översikt över lim och limningsmöjligheter, exempel på limmade konstruktioner, demonstrationer, tillämpningsområden, praktisk limningsteori, projektering av limfogar, fogutformning, hållfasthet, produktionssynpunkter, förbehandling av fogytor, limning av: metall, termoplast, kompositmaterial, elastomerer; arbetshygien, vad säger lagen, härdplaster, vilka är riskerna, hur man skyddar sig, produktionsutrustning, förbehandling, dosering och blandning, applicering, långtidshållfasthet, vad påverkar långtidshållfasthet, hur förbättra långtidshållfasthet, kvalitetssäkring, provningsmöjligheter, produktionsstyrning, risker för fel – Checklista.

Kursupplägg

Föreläsningar, övningar och studiebesök

Behörighet

Grundläggande behörighet (avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande) inkl. svenska och engelska.

Rekommenderade förkunskaper

MG1001 Tillverkningsteknik eller
MG1006 Design och Produktframtagning, Tillverkning

eller motsvarande

Litteratur

Kommersiellt infomaterial, egenutvecklad kurslitteratur

Utrustningskrav

Ingen speciell utrustning krävs

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • STU1 - Studiebesök, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Muntlig presentaion av inlämningsuppgift

Hemtentamen

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 4,0 hp)
Godkända inlämningsuppgifter (INL1; 1,0 hp)
Deltagande i studiebesök (STU1; 1,0 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Anders Hansson, anders.hansson@iip.kth.se, 08-790 7824

Examinator

Anders Hansson <haga@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.