Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MG141U Tillämpad industriell produktion 6,0 hp

Projektarbete inom det produktionstekniska området, som visar färdighet att tillämpa tidigare tekniska studier i praktik och dokumentera processen skriftligt. För att bli antagen till kursen krävs att man antagits till sommarpraktikprogram vid Scania eller Sandvik enligt överenskommelse med företagen. Ansökan till dessa program sker via företagens hemsidor.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-07-01 uppdragsutbildning

Anmälningskod

40018

Rubriker med innehåll från kursplan MG141U (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektarbete inom det produktionstekniska området, som visar färdighet att tillämpa tidigare tekniska studier i praktik och dokumentera processen skriftligt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa kunskap och färdigheter, som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda området
  • tillsammans med handledare planera sitt eget arbete så att givna delmål nås
  • presentera sitt arbete i en skriftlig rapport med krav på innehåll, struktur och språk

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lasse Wingård, lw@kth.se

Övrig information

Antagning endast efter godkännande av examinator. Endast för studenter vid andra universitet än KTH.