MG2003 Production Management in Sweden 9,0 hp

Production Management in Sweden

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Syftet med denna kurs är att definiera grunderna för organisation och förvaltning av produktionssystem genom att beskriva de viktigaste metoder som används i svenskt näringsliv, särskilt tillverkningsindustrin. Inom ramen för kursen skall studenterna kunna lösa industriella fall och utvärdering av ett antal verktyg och arbetsmetoder. Den studerande ska lära sig effektivt för att organisera och hantera arbetskraft, utrustning material och informationssystem resurser som krävs för att leverera produkter som uppfyller kundernas behov.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Rekommenderade förkunskaper

Behörighet / antagning krav: Minst 120 högskolepoäng (svenskt universitet poäng) förutom avslutad övre sconday utbildning inkl dokumenterade kunskaper i engelska krävs.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Amir Rashid, amirr@iip.kth.se, Mihai.nicolescu@iip.kth.se

Examinator

Cornel-Mihai Nicolescu <gmni@kth.se>