MG2013 Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 6,0 hp

Advanced Welding Technology, Modulus 1

 • Svetsprocesser, mekanik och automation.
 • Svetsekonomi.
 • Arbetsmiljö vid svetsning,
 • Mätteknik.
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51122

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM1

  Valbar för (CMAST, CFATE, CDEPR, CMATD) åk 3-5

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10002

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Yrkesverksamma ingenjörer och mastersstudenter vid andra högskolor än KTH

  Programstudenter vid KTH ska söka till programutbildningsomgång

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50877

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM1

  Valbar för (CMAST, CFATE, CDEPR, CMATD) åk 3-5

 • Del av program

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10091

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Yrkesverksamma ingenjörer och mastersstudenter vid andra högskolor än KTH

  KTH-studenter ska söka till programutbildningsomgång

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra grundligt för hur element svetsas samman till hela konstruktioner
 • beskriva ljusbågssvetsningens elementära fysikaliska bakgrund
 • redogöra för olika svetsmaskiner, deras för- och nackdelar i olika sammanhang
 • redogöra för för- och nackdelar hos system för flexibel svetsning med robotar
 • beskriva noggrannt styrning och kontroll, under och efter avslutad svetsning
 • genomföra ett optimerat val av material, tillsatsmaterial, svetsdata etc. inkluderande totaloptimering med hänsyn till kvalitet och kostnader
 • formulera nya standarder, regler och föreskrifter för svetsade konstruktioner etc.

Kursens huvudsakliga innehåll

Svetsprocesser, mekanisering och automation.

Svetsekonomi.

Arbetsmiljö vid svetsning,

Mätteknik

Kursupplägg

Kursen ges i huvudsak 2 dagar/vecka, i snitt varannan vecka under 2 månader. Kursen är delvis en distanskurs vilket innebär att en hel del hemarbete förutsätts. Kursen har höga närvarokrav.

Behörighet

Registrerad på MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik.

Kunskaper i svenska B/svenska 3

eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MG1010 Svetsteknologi allmän kurs

MG1011 Svetsteknologi fortsättningskurs

MG1012 Oförstörande provning

Litteratur

"Karlebo Svetshandbok" (K Weman),

"Hälsa och säkerhet vid svetsning" (K Weman),

samt utdelat material i kursen.

Examination

 • DEL1 - Närvaro, , betygsskala: P, F
 • HEM1 - Hemuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LABA - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerim.se

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Påbyggnad

MG2014 Svetsteknologi, högre kurs, modul 2

MG2015 Svetsteknologi, högre kurs, modul 3

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.