MG2014 Svetsteknologi, högre kurs, modul 2 6,0 hp

Advanced Welding Technology, Modulus 2

Material (konstruktionsstål, rostfria stål, aluminium, gjutjärn, m fl) och dessas beteende vid svetsning. Tillsatsmaterial (olika typer för olika svetsprocesser, materialval) Mätteknik, standarder och dokumentation.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51123

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valbar för TPRMM1

  Valbar för (CMAST, CFATE, CDEPR, CMATD) åk 3-5

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10035

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Yrkesverksamma ingenjörer och mastersstudenter vid andra högskolor än KTH

  Programstudenter vid KTH ska söka till programutbildningsomgång

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra grundligt svetsningens materialteknologi
 • beskriva olika metaller och dess egenskaper i svetsade konstruktioner
 • redogöra för kvalitetsteknik vid svetsproduktion
 • redogöra för aktuella datasystem för svetsprocedurer och kostnader
 • redogöra för tillämpning av hållfasthet på svetsade konstruktionselement
 • beskriva brottmekanikens tillämpning i svetsade konstruktioner, tryckkärl etc.
 • utföra dimensionsberäkning av en svetsad komponent
 • analysera en haverikritisk konstruktions defekttolerans.

Kursens huvudsakliga innehåll

Material (konstruktionsstål, rostfria stål, aluminium, gjutjärn, m fl) och dessas beteende vid svetsning. Tillsatsmaterial (olika typer för olika svetsprocesser, materialval), Mätteknik, standarder och dokumentation.

Kursupplägg

Kursen ges i huvudsak 2 dagar/vecka, i snitt varannan vecka under 2 månader.  Kursen är delvis en distanskurs vilket innebär att en hel del hemarbete förutsätts. Kursen har höga närvarokrav.

Behörighet

Registered to MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik.

Kunskaper i svenska B/svenska 3

eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

MG1010 Svetsteknologi allmän kurs

MG1011 Svetsteknologi fortsättningskurs

MG1012 Oförstörande provning

MG2013 Svetsteknologi hk, modul 1

Litteratur

MNC Handbok 15 Svetsning av stål (utgåva 3), Svetsningens materialteknologi (Hannerz, KTH),
Goda råd vid aluminiumsvetsning (Svetskommissionen Hb 46)
samt utdelat material i kursen

Examination

 • DEL1 - Närvaro, , betygsskala: P, F
 • HEM1 - Hemuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • LABA - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerim.se

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Påbyggnad

MG2015 Svetsteknologi, högre kurs, modul 3

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.