MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp

Production - Business - Leadership

Produktion. Ekonomi. Ledarskap. Integration.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter väl genomfört projekt och godkänd kurs har du visat att du

 • kan identifiera, strukturera och lösa ett produktionstekniskt problem som är så omfattande att det kräver kunskaper inom flera områden, såsom teknik, ekonomi och ledarskap
 • kan presentera arbetet såväl skriftligt som muntligt på ett vetenskapligt och säljande sätt
 • kan försvara ditt arbete när det utsätts för kritik
 • kan granska och ge konstruktiv kritik på ett mostvarande projektarbete

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen genomförs i projektform.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan KTH ett företag. Tyngdpunkten för projektet ligger inom det produktionstekniska området, dvs är huvudsakligen av teknisk art, men innehåller också ekonomi och ledarskap.

Projekten genomförs normalt i grupper om två eller tre teknologer.

Problemformulerings- och mellanseminarier ingår förutom den slutliga redovisning som sker i såväl skriftligt som muntligt. Dessutom ingår muntlig opposition på annat projektarbete.

Behörighet

Antagen till CINEK5 IPI

MG1018 Produktionsautomatisering
MG2019 Integrerad produktion
eller motsvarande

Litteratur

Litteraturstudie i anslutning till aktuellt projekt.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 12,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete och opposition (PRO1; 12 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Lasse Wingård, lw@kth.se

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.