MG2031 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs II 6,0 hp

Manufacturing, Advanced Course

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i verkstadsteknisk mätteknik, samt skärande och formande tillverkningsprocesser.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter väl genomförd kurs kommer du att kunna:

 • redogöra för skärande och formande tillverkningsprocesser, inklusive okonventionella metoder
 • beräkna ekonomiska skärdata
 • förklara orsaker till verktygsförslitning
 • genomföra en modalanalys och beräkna egenfrekvens och dämpning
 • ta fram ett stabilitetsdiagram för bearbetning av en slank axel
 • tolka toleranssatta maskinritningar samt planera och genomföra en uppmätning av en detalj i mätmaskin
 • ge förslag på förbättrad tillverkningsprocess utifrån analyserade mätdata
 • föreslå och motivera verktygsgeometri, verktygsmaterial och beläggning för typiska bearbetningsfall
 • sammanfatta mätresultat i en laborationsredogörelse

Kursens huvudsakliga innehåll

- Vibrationer, modalanalys och maskindynamik

- Verktygsmaterial, verktygsbeläggningar och verktygsutformning

- Bearbetningsekonomi, verktygsslitage och optimering av skärdata

- Smides- och plåtformningsprocesser

- Okonventionella tillverkningsprocesser

- Verifiering av komplexa detaljer med koordinatmätmaskin

- Fixturering

Behörighet

MG1001 Tillverkningsteknik eller
MG1006 Design och produktframtagning - tillverkning

eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MG1001 Tillverkningsteknik eller

MG1006 Design och Produktframtagning - Tillverkning

Litteratur

- Skärteknik, Sveriges verkstadsindustrier 1998

- Verkstadsmätteknik, Torgny Carlsson, Liber 1999

- Sänksmide, Jan Bodin, IVF 2003

Dessutom tillkommer extra kurslitteratur i form av laborationshäften och föreläsningsanteckningar. Dessa delas ut under kursens gång.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Bonuspoäng till tentamen kan användas under ett läsår.

Laborationer kan endast utföras när kursen är schemalagd.

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 3 hp)
Laborationer och studiebesök, (LAB1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Mats Bejhem, mats.bejhem@iip.kth.se

Examinator

Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.