MG214V Svetsteknologi, högre kurs, modul 2 6,0 hp

Advanced Welding Technology, Modulus 2

Material (konstruktionsstål, rostfria stål, aluminium, gjutjärn, m fl) och dessas beteende vid svetsning. Tillsatsmaterial (olika typer för olika svetsprocesser, materialval) Mätteknik, standarder och dokumentation.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten ha

 • fördjupad kännedom om svetsningens materialteknologi
 • fördjupade kunskaper om olika metaller och dess egenskaper i svetsade konstruktioner
 • kännedom om kvalitetsteknik vid svetsproduktion
 • kännedom om aktuella datasystem för svetsprocedurer och kostnader
 • kännedom om hållfasthets tillämpning på svetsade konstruktionselement
 • kännedom om brottmekanikens tillämpning i svetsade konstruktioner, tryckkärl etc.
 • förmåga att utföra dimensionsberäkning av en svetsad komponent
 • förmåga att analysera en haverikritisk konstruktions defekttolerans.

Kursens huvudsakliga innehåll

Material (konstruktionsstål, rostfria stål, aluminium, gjutjärn, m fl) och dessas beteende vid svetsning. Tillsatsmaterial (olika typer för olika svetsprocesser, materialval), Mätteknik, standarder och dokumentation.

Kursupplägg

Kursen ges i huvudsak 2 dagar/vecka, i snitt varannan vecka under 2 månader.  Kursen är delvis en distanskurs vilket innebär att en hel del hemarbete förutsätts. Kursen har höga närvarokrav.

Behörighet

MG110V Svetsteknologi, allmän kurs
MG111V Svetsteknologi, fortsättningskurs
MG112V Oförstörande provning
MG213V Svetsteknologi, högre kurs, modul 1

eller motsvarande

och svenska B och engelska A

Rekommenderade förkunskaper

MG110V/MG1010 "Svetsteknologi allmän kurs",

MG111V/MG1011 "Svets, fortsättningskurs",

MG112V/MG1012 "Oförstörande provning"

MG213V/MG2013 "Svetsteknologi, högre kurs I".

Litteratur

MNC Handbok 15 Svetsning av stål (utgåva 3), Svetsningens materialteknologi (Hannerz, KTH),
Goda råd vid aluminiumsvetsning (Svetskommissionen Hb 46)
samt utdelat material i kursen

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 3 hp)
Laborationer (LAB1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerea.se

Examinator

Anders Hansson <haga@kth.se>

Övrig information

Endast för fristående studerande. Studenter på program vid KTH ska läsa MG2014.

Påbyggnad

MG2015 Svetsteknologi, högre kurs, modul 3

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.