MG2200 European Business Culture 7,5 hp

European Business Culture

Kursen behandlar ämnen inom företagsekonomi och interkulturell kommunikation. Verksamheten studier apects av programmet koncentrera sig på den internationella miljö där teknik och management fungerar i dag och de frågor som den internationella produktionschefen är vanligt inför. Studenterna kommer att studera interkulturell affärskommunikation, undersöka företagskultur och miljö i EU-länderna, och få utbildning i metoder forskning inom näringslivet.
Kursen ges på engelska

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

 • INL1 - Assignment, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Anders Hansson, anders.hansson@iip.kth.se

Examinator

Cornel-Mihai Nicolescu <gmni@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.