MG2208 Production Engineering 7,5 hp

Production Engineering

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator