MH2352 Moderna materials fysik och kemi 6,0 hp

Physics and Chemistry of Modern Materials

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge en enhetlig syn på funktionella materials fysik och kemi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Syntes och framställning av funktionella material. Betydelsen av struktur och defekter, elektroner och deras dynamik, magnetism, optiska egenskaper hos funktionella material.

Behörighet

MH1016 Materialfysik
Kurser motsvarande minst 150hp från åk 1-3 (Bachelor degree)

Litteratur

The Physics and Chemistry of Solids, S. Elliot, Wiley Publications, 1998
Utdelat material

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor K.Venkat Rao, rao@kth.se

Examinator

K Venkat Rao <rao@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.