MH2551 Reaktionskinetik 6,0 hp

Chemical Kinetics

Se den engelska versionen

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Se den engelska versionen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

4H1954/MH1012 Transport Phenomena
4H1066/MH1003 Påbyggnadskurs i metaller och keramer

Litteratur

Gaskell, An Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering

Poirier and Geiger, Transport Phenomena in Materials Processing

Distributed materials

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift (INL1; 4 hp)
Tentamen (TEN1; 2 hp)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Sichen Du, sichen@kth.se

Examinator

Sichen Du <sichen@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4H1963

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.