MJ1500 Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0 hp

Technology and Ecosystems

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Översiktskurs kring miljöfrågor och ekologiskt hållbar utveckling

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Monika Olsson <monika.olsson@abe.kth.se>

Övrig information

Kursansvarig och examinator: Monika Ohlsson

Ersätter 3C1330

Påbyggnad

3C1341 Miljöskyddsteknik fk, 5p
3C1355 Ekologi fk, 4p