MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp

Jet Propulsion Engines, General Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50870

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P2: B1, F1, I1. mer info

 • Kursansvarig

  Nenad Glodic <nenad.glodic@energy.kth.se>

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att ge en överblick av flygmotorer med huvudfokus på jetmotorer. Studenten skall efter genomgången kurs

·         känna till olika typer av framdrivningskoncept för flygmotorer

·         känna till hur dragkraft och axeleffekt alstras i olika typer av flygmotorer

·         känna till och kunna förklara jetmotorns komponenter (fläkt, kompressor, turbin)

·         kunna utföra termodynamiska och strömningsmekaniska analyser på dessa komponenter

·         känna till den mekaniska uppbyggnaden av en flygmotor

Kursens huvudsakliga innehåll

Moderna flygmotorer använder till en stor utsträckning turbomaskiner oavsett framdrivningskonceptet (propeller, ”propfans”, jetmotor, etc). Framförallt i jetmotorer spelar turbomaskiner en viktig roll.

Anledningen är att dessa typer av maskiner medför ett mycket gynnsam dragkraft/vikt förhållande samt en hög grad av tillförlitlighet. Moderna flygmotorer skulle vara otänkbara utan turbomaskiner. Denna kurs ger en översikt över framdrivningskoncept som sedan leder in på jetmotorer och turbomaskiner som deras huvudkomponent. Den aero- och termodynamiska terminologin samt tillämpning i enkla analyser diskuteras ingående. De grundläggande kunskaperna är förklarade ingående på ett interaktivt och animerat sätt. Utöver det diskuteras dagens och morgondagens behov av flygmotorer samt framtida trender och forskningsriktningar.

De olika framdrivningskoncepterna diskuteras mot bakgrund av deras miljöpåverkan både ur buller och emissionssynpunkt. Beräknings- samt laborationsövningar görs med målet att på ett ingående sätt hjälpa studenten att förstå de viktiga fysikaliska sammanhangen.

Kursen är utformad så att studenterna bygger upp en solid basförståelse av dessa typer av maskiner som tillåter dem att utföra enkla analyser på egen hand samt som är till grund för framtida fortsatta studier.

Behörighet

Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivå samt förkunskaper motsvarande MJ1112 Termodynamik 9hp, MJ1401 Värmeöverföring 6hp och SG1220 Teknisk Strömningsmekanik 6hp eller en kombination av dessa kurser om minst 15 hp.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Vogt, D., 2009, “Lecture Notes in Airbreathing Propulsion and Turbomachinery”, Collection of short pdf documents, KTH, Heat and Power Technology

Fransson, T. H. et. al. 2001, CompEduHPT: Computerized Educational Heat&Power Technology Program. HPT/KTH Stockholm, Sweden

Valda artiklar

Kompletterande litteratur (ej obligatorisk):

Dixon, S.L., 1998

"Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery" Fourth edition, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA, USA, 1998 ISBN 0-7506-7059-2

Examination

 • LAB1 - Laborationer, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen omfattar föreläsnings- och övningskurs. För slutbetyg erfordras godkänd tentamen (TEN1; 6 hp) och godkända övningsuppgifter.

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Nenad Glodic (nenad.glodic@energy.kth.se)

Examinator

Björn Laumert <bjorn.laumert@energy.kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska

Ersätter 4A1341

Påbyggnad

MJ2244 Flygmotorteknik, fortsättningskurs I

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.