MJ2410 Energy Management 6,0 hp

Energy Management

Kursen och kursinformationen ges på engelska.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Den här kursen ger teknologen träning i att förutse och utveckla de strategier och förutsättningar som krävs för att leda och marknadsföra förbättrningar och användning av ekonomiskt and miljömässigt uthålliga energisystem och tekniker.

Studenter, efter genomförande av den här kursen, kommer att kunna

• Analysera energisystemen genom att tillämpa principerna om systemtänkande

• Modellera stora och komplexa energisystem metodologiskt

• Utvärdera kostnadseffektiviteten av energisystem genom att vidta lämpliga ekonomiska åtgärder

• Beskriva principerna för miljö- och ekologisk ekonomi

• Förklara viktiga faktorer för att utvärdera den totala hållbarheten i olika energimixer

• Förstå betydelsen av affärsmodell innovation för utveckling av hållbara energitekniska lösningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvud ämnen som kommer att ingår i kursen är:

• Systemanalys , systemtänkande och energisystem

• Metoder för utvärdering av stora och komplexa energisystem och energi systemmodellering

• Människors  förståelse om energi och användarbeteende

• Energi Economics

• Energi portfolio hållbarhetsstyrning

• affärslogiker i moderna energisystem.

Behörighet

Kandidat/B.Sc. eller motsvarande + MJ1112 Tillämpad Termodynamik eller motsvarande

Litteratur

Energy Management. Kompendium.

Energy Management. Kompendium

Examination

 • PROA - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminars, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

 • PRO1- Projekt 4,5hp Betyg A-F
 • SEM1 - Seminar 1,5hp Betyg A-F

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Per Lundqvist, perlundq@energy.kth.se; Hatef Madani Larijani, hatef.madani@energy.kth.se

Examinator

Hatef Madani Larijani <hatef.madani@energy.kth.se>

Per Lundqvist <per.lundqvist@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1610

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.