Hoppa till huvudinnehållet

MJ2492 Förnybar energisystemteknik, avancerad kurs 15,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2492 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

is course deals with topics in advanced renewable energy system technology from an engineering point of view. The full spectrum of alternative and renewable energy is introduced and analyzed, including methods of integrating these solutions in the society in order to fulfill requirements for energy services in a sustainble way. The principles, possibilities, and limits of alternative and renewable energy is discussed.

This 15 hp course will be examined four parts: 1) a 4,5 hp exam after period 3, dealing with the principles of existing and up-and-coming alternative energy sources, including hydro, wind, solar, photovoltaic, thermosolar, fuel cells, and biomass; 2) a 2 day mandatory workshop (0 hp) on challenges in renewable energy systems; 3) a 4.5 hp exam after period 4 focusing on the metodology for, and dynamics in the integration of various renewable energy sources for providing various energy services; 4) a 6 hp project dealing with the concept of polygeneration in renewable energy systems.

Throughout this course, the students' ability to read, write, and talk about the topic "advanced renewable energy systems technologies" is trained, in particular through the project work and also through five planned half-day seminars where up-to-date topics are high-lighted by some proper literature or other documentation that everyone reads and discuss, or by a relevant lecture by industry, policy maker, etc that is later discussed in the seminar.

Lärandemål

At the end of the course, the students should be able to analyze and design energy systems to supply the electricity/heat/cooling requirements using wind energy, bioenergy and/or solar energy.

After completion of the course, students will be able to:

 • Describe in detail the fundamentals and main characteristics of wind energy, bioenergy and solar energy and their differences compared to fossil fuels.
 •  Describe in detail the main components of these 3 different renewable energy systems
 •  Explain the technological basis for harnessing these renewable energy sources including their possibilities and limitations
 • Recognize the effects that current energy systems based on fossil fuels have over the environment and the society
 • Compare different renewable energy technologies and choose the most appropriate based on local conditions
 • Design and dimension technological solutions based on wind energy, bioenergy or solar energy that meet specific energy demands, are economically feasible and have a minimal impact on the environment

Kursupplägg

The course will be given in period 3 and 4 with one exam after period 3 and the other after period 4.

Planned hours:

-Lectures -- 30 h (15 occasions)

- Seminars in class -- 20 h (5 occasions)

- Project work, P -- 60 h (sheduled time for project work, 8 occasions including study visits)

- Exam, TEN1 -- 3h (scheduled during exam period after period 3)

- Exam, TEN2 -- 3h (scheduled during exam period after period 4)

- Workshop, ANN1 -- 16 hrs (scheduled in period 4)

- Mid term project presentation PRO1 -- 4 h (scheduled late period 3 or beginning of period 4)

- Project presentation, PRO1 -- 8h (scheduled last week of period 4)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ2411 Renewable Energy Technology, 6 hp.

Enrolled in the TMESM masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

F. A. Farret and M. G. Simoes

Integration of Alternative Sources of Energy ISBN 978-0-471-71232-9

Fransson, T.H., et al., 2009, "Computerized Educational Program", KTH, Energiteknik -- Kraft- och värmeteknologi

Lecture Handouts

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Seminarie, - hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen 1, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen 2, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

TEN1 -- EXAM 4,5 hp, Grading: A-F

TEN2 -- EXAM 4,5 hp, Grading: A-F

ANN1 -- Mandatory Workshop (2 days) on Challenges in Renewable Energy Systems, 0 hp

PRO1 -- Project 6 hp, Grading: A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andrew Martin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2492

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andrew Martin

Övrig information

Endast för TMESM Masterprogram