MJ2663 Miljömanagement 6,0 hp

Environmental Management

Kursen övergripande mål är att ge en introduktion till hur företag och organisationer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen speglar vilka olika strategier, verktyg och redovisningssystem som används i denna pågående förändringsprocess, samt bakomliggande drivkrafter. Kursen behandlar både frågor som berör process- och produktutveckling i företag relaterat till en hållbar samhällsutveckling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen övergripande mål är att ge en introduktion till hur företag och organisationer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen speglar vilka olika strategier, verktyg och redovisningssystem som används i denna pågående förändringsprocess, samt bakomliggande drivkrafter. Kursen behandlar både frågor som berör process- och produktutveckling i företag relaterat till en hållbar samhällsutveckling.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och förklara motiv och drivkrafter för utvecklingen av miljöledningssystem, samt process- och produktutveckling i både företag och organisationer.
 • Beskriva och förklara processen för certifiering, registrering och underhåll av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS.
 • Beskriva och förklara de viktigaste verktygen i miljö- och hållbarhetsarbetet i företag och organisationer: CSR, uppförandekoder, miljöredovisning, hållbarhetsredovisning och klimatindex, samt hur hållbarhets och finansiell prestanda i företag kan redovisas i ramverk som GRI Sustainability Reporting och Dow Jones Sustainability Index.
 • I en skriftlig fallstudie kunna beskriva, förklara och analysera ett företags miljö- och hållbarhetsprestanda och kritisk kunna granska uppnådda resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Strategier, motiv och drivkrafter för att införa och utveckla miljömanagement i företag och organisationer. Aktuella miljöledningssystem och standarder som ISO14000 och EMAS, GRI Sustainability Reporting och Dow Jones Sustainability Index, samt verktyg som CSR, uppförandekoder, miljöredovisning, hållbarhetsredovisning och klimatindex.

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program  eller kurs MJ1502 eller MJ1500 eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Litteratur

Epstein, Marc J.: Making Sustainability Work.Best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. Greenleaf Publishing Limited, 2008.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Cecilia Sundberg <cecilia.sundberg@abe.kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1380

Påbyggnad

MJ2664 Miljömanagement II 6 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.