SD1105 Matlab 3,0 hp

Matlab

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60235

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Målgrupp

  Inte avsedd för studenter som läst kursen KF1070, MF1046, MJ1103, SD1000 samt DN1212 eller SF1663, SF1664, SF1665, DD1345.

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60236

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Målgrupp

  Inte avsedd för studenter som läst kursen KF1070, MF1046, MJ1103, SD1000 samt DN1212 eller SF1663, SF1664, SF1665, DD1345.

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  61547

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Målgrupp

  Program KUIUT

  Inte avsedd för studenter som läst kursen KF1070, MF1046, MJ1103, SD1000 samt DN1212 eller SF1663, SF1664, SF1665, DD1345.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50147

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Målgrupp

  Inte avsedd för studenter som läst kursen KF1070, MF1046, MJ1103, SD1000 samt DN1212 eller SF1663, SF1664, SF1665, DD1345.

 • Del av program

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50542

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Målgrupp

  Inte avsedd för studenter som läst kursen KF1070, MF1046, MJ1103, SD1000 samt DN1212 eller SF1663, SF1664, SF1665, DD1345.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60617

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Målgrupp

  Inte avsedd för studenter som läst kursen KF1070, MF1046, MJ1103, SD1000 samt DN1212 eller SF1663, SF1664, SF1665, DD1345.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60634

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Målgrupp

  Inte avsedd för studenter som läst kursen KF1070, MF1046, MJ1103, SD1000 samt DN1212 eller SF1663, SF1664, SF1665, DD1345.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50306

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Målgrupp

  Inte avsedd för studenter som läst kursen KF1070, MF1046, MJ1103, SD1000 samt DN1212 eller SF1663, SF1664, SF1665, DD1345.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50307

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Carlsson <ulfc@kth.se>

 • Målgrupp

  Inte avsedd för studenter som läst kursen KF1070, MF1046, MJ1103, SD1000 samt DN1212 eller SF1663, SF1664, SF1665, DD1345.

Lärandemål

Kursen skall introducera och öva beräknings- och programmeringsspråket MATLAB.

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

 • utifrån givna modeller och matematiska formuleringar, från främst den tekniska mekaniken, planera, programmera och presentera en lösning till ett tekniskt problem med hjälp av ett MATLAB-program.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen avser en lärarstödd självstudiekurs i beräknings- och programmeringsspråket MATLAB. Kursavsnittet examineras genom en muntlig och en skriftlig redovisning av en projektuppgift. Uppgiften avser en realistisk teknisk problemställning som en student i tredje årskursen skall kunna lösa med full förståelse för alla delmoment, främst matematiska, numeriska och mekanikrelaterade. I detta syfte nyttjas problemställningarna här för att ge en beskrivande (kvalitativ) introduktion till dessa kurser. Projektuppgiften skall vidare belysa modellbegreppet i en praktisk virtuell simuleringsuppgift och resultatet skall ha vara en realistisk lösning på en typisk ingenjörsuppgift för att på detta sätta ytterligare belysa och stimulera inför de fortsatta studierna.

Behörighet

Elementära kunskaper i matrisalgebra.

Litteratur

Griffiths, D. F. (2001). An Introduction to MATLAB. With additional material by Ulf Carlsson, KTH. The University of Dundee.

Carlsson, U. (2009). Miscellaneous exercises in MATLAB. KTH Aeronautical and Vehicle Engineering.

Examination

 • TEN1 - Redovisning av projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift (3 HP)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Hans Bodén <hansbod@kth.se>

Övrig information

Ordinarie examinator är Hans Bodén. Kan läsas när som helst under året.

Påbyggnad

MATLAB är ett genomgående verktyg i många kurser på KTH och ett vida använt standardverktyg i många industriella verksamheter.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.