Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2185 Ultraljud 6,0 hpAdministrera Om kursen

The course covers the theoretical background and some practical aspects of basic phenomena and techniques involving ultrasonic waves.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SD2185 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Elements of elasticity: strain and stress tensors, work, internal energy, generalized Hooke’s law. Propagation of bulk waves in isotropic and anisotropic solids: Christoffel equation, slowness surface; energy conservation and Poynting vector; group velocity. Rayleigh and Lamb waves: general properties of these modes and of their dispersion relations. Interaction of ultrasonic waves with perfect and damaged interfaces: boundary conditions; reflection and transmission. Radiation and Scattering: introduction to Green’s functions, radiation by a piston, Lommel integral, elements of scattering theory. Introduction to Nondestructive Evaluation (NDE): examples of material characterization by mean of ultrasonic waves.

Lärandemål

After the course the students should be able to:

  • Derive the wave equation and find its plane wave solutions in infinite, anisotropic solids, isotropic semi-spaces, a planar wave guides.
  • Formulate the boundary conditions associated with interfaces between solid-vacuum, solid-liquid, and solid-solid. Solve the related problem.
  • Use, at least qualitatively, the main concepts of scattering theory to describe the interaction between waves and defects.
  • Select the wave mode which is most appropriate for a given type of inspection. Select the appropriate transducer and experimental set-up to generate the mode.
  • Inspect solid materials and provide a qualitative interpretation of the inspection results

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basic courses in mathematics, mechanics and noise control.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ultrasonic Waves – Fundamentals and Applications’, J. David & N. Cheeke, CRC, Series in Pure and Applied Physics, CRC Press

Class notes

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Oral examination (TEN1; 3 university credits), Assignments (INL1; 3 university credits).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Leif Kari

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2145 Vibro-Acoustics
SD2130 Signal Analysis
SD2165 Acoustical Measurements
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2190 Vehicle Acoustics and Vibration

Övrig information

Ges ej 08/09. 

Ordinarie examinator är Leif Kari.