SD2229 Projektkurs i fordonsdynamik del 1 7,5 hp

Vehicle Dynamics Project Course Part 1

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen är framtagen för att låta studenterna applicera deras kunskap från tidigare kurser genom projektarbete på områden kopplade till fordonsteknik och fordonsdynamik för både väg och järnväg. Projekten i kursen är antingen knutna till ett företag eller till forskning på KTH.
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61573

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

 • Lärare

  Alireza Qazizadeh <alirezaq@kth.se>

  Carlos Casanueva Perez <carlosc@kth.se>

  Jenny Jerrelind <jennyj@kth.se>

  Lars Drugge <larsd@kth.se>

  Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

  Rocco Giossi <roccolg@kth.se>

 • Målgrupp

  Extra kurstillfälle VT19. Kurstillfället har skapats i samråd med examinator. 

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • Applicera kunskap och teori från tidigare kurser, litteraturundersökning och benchmarking på verkliga ingenjörsprojekt
 • Samarbeta i team med andra för att planera arbetet och gemensamt lösa realistiska ingenjörsproblem
 • Muntligt presentera tekniskt innehåll
 • Skriva strukturerade vetenskapliga och tekniska rapporter

Detta i syfte att ge studenterna erfarenhet att arbeta i ett utvecklingsteam och förbereda studenterna inför sina framtida arbetsuppgifter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenterna kan i början av kursen rösta på de projekt de helst vill delta i och sedan försöker lärarna placera in dem i önskade projekt där varje projekt har 3-10 studenter beroende på project. De föreslagna projekten kommer antingen från industripartner eller från forskningsprojekt på KTH där tydligt behov finns för att analysera ett problem eller utveckla en teknologi.

I den första delen av projektkursen i fordonsdynamik SD2229 hinner studenterna vanligtvis med följande generella steg:

- Benchmarking och relaterad teknologi

- Brainstorming och idégenerering

- Produktdefinition och analys 

Detta kan dock skilja sig mellan vilken typ av projekt som studenten väljer.

Kursupplägg

Följande kursmoment ingår i betygsättningen i kursen:

• Individuella möten med lärare

• Presentation

• Slutrapport

Slutgiltigt betyg är en samlad bedömning av alla moment listade ovan.

Behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen riktar sig till studenter i slutet av sina civilingenjörs- eller Master studier där tidigare kurser och erfarenheter om fordonsdynamik, reglerteknik, mekatronik och maskinteknik är att rekommendera.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan på Canvas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Rapport, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

De som också har valt SD2230 kommer bara att ha en Board review, en slutpresentation och en slutrapport i slutet av projektkurs del 2 SD2230.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.