SD2229 Projektkurs i fordonsdynamik del 1 7,5 hp

Vehicle Dynamics Project Course Part 1

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Målet med kursen är att låta studenterna applicera deras kunskap genom projektarbete på områden kopplade till fordonsteknik. T.ex. Utveckling, analys och validering av nya fordonsconcept för både väg och järnväg. Kursen ska ge studenterna erfarenhet att arbeta i ett utvecklingsteam likt industrin där kursens process kommer efterlikna industrins. Detta för att studenterna ska vara mer förberedda inför sina framtida arbetsuppgifter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer varje år att ha projekt för 5-9 studenter där projekten kommer att vara företagsrelaterade och/eller forskningsrelaterade. Så om kursen har 18 registrerade så kommer det att finnas minst 2 projekt och studenterna ges möjlighet att välja vilket projekt de vill arbeta med. I denna projektkurs del 1 kommer följande steg att genomföras i varje projekt:

- Benchmarking och relaterad teknologi

- Brainstorming och idégenerering

- Produktdefinition och analys 

Kursupplägg

Följande kursmoment kommer att ingå i betygsättningen:

• Individuella möten med lärare

• Board review (delpresentation)

• Slutpresentation

• Slutrapport

Slutgiltigt betyg är en samlad bedömning av alla moment listade ovan.

De som också har valt SD2230 kommer bara att ha en Board review, en slutpresentation och en slutrapport i slutet av projektkurs del 2 SD2230.

Behörighet

Kursen riktar sig till studenter i slutet av sina Master studier från följande program:

- Vehicle Engineering

- Engineering Design

- Engineering Mechanics

- Electric Power Engineering

- Systems, Control and Robotics 

Rekommenderade förkunskaper

Kursen riktar sig till studenter i slutet av sina Master studier från program kopplade till kurserna: fordonsdynamik, reglerteknik, mekatronik, maskinteknik.

Litteratur

Course litterature will be available from course start.

Kurslitteratur kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan på BILDA: bilda.kth.se

Examination

  • PRO1 - Rapport, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

De som också har valt SD2230 kommer bara att ha en Board review, en slutpresentation och en slutrapport i slutet av projektkurs del 2 SD2230.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.