SD2500 Materialteknik - trä och cellulosa 7,0 hp

Wood and Cellulose Science

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Trä, träkompositer och cellulosafibrer. Materialegenskaper och deras beroende av mikro- och nanostruktur. Struktur-egenskapsrelationer och metoder för modifiering o utveckling av nya träkompositer med höga prestanda i form av fysikaliska (inkl mekaniska) egenskaper, fuktstabilitet och unika funktionella egenskaper.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Förståelse för struktur-egenskapsrelationer i trä, träkompositer och cellulosafibrer. Målet är att skapa kunskap och färdigheter för utvecklingsarbete med material och produkter, liksom för problemlösning inom produktion. Från god teoretisk grund ska färdigheter utvecklas för att dels framställa trämaterial och produkter, och dels experimentellt mäta och teoretiskt analysera materialens egenskaper.

Kursens huvudsakliga innehåll

Nya material och produkter från trä och cellulosa. Trä, dess funktion i trädet, vägen från träd via produktionsteknik till trä och träkompositer. Trämaterialets cellstruktur, cellväggens och cellulosafiberns uppbyggnad och funktion. Trä som kompositmaterial, kemisk sammansättning, materialmekaniska samband, egenskaper. Lätta och starka trämaterial, beständighet mot fukt och åldring. Kombinationer mellan trä och polymerer. Impregnerat trä, komprimerat trä, dimensionsstabiliserat trä, torkat eller värmebehandlat trä för byggprodukter, golv, möbler, bilinredning, förpackningar mm.

Behörighet

Grundläggande ämnen inom civilingenjörsutbildningen.

Litteratur

Dinwoodie, J.M., Timber, Its Nature and Behaviour, Spon Press, 2000

Berglund L, Wood science and engineering – lecture notes

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Tentamen, muntlig, första kurshalvan (TENA; 2 hp), Skriftlig tentamen hela kursen (TENB; 3 hp). Obligatoriska hemuppgifter (ÖVN; 1 hp). Labrapporter (1 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Lars Berglund <blund@kth.se>

Påbyggnad

SD2510, SD2515.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.