SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp

Underwater Technology

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The course is problem based, where you develop towards the learning objectives by working with requirements, design, analysis, synthesis, and system evaluation for a particular underwater system. The design work is supported by a number of seminars, which treat the basic principles of the field in general and some detailed aspects in particular. The seminars are based on a number of articles, standards and other literature according to the literature list below and very importantly - discussions around the progress of your design work. In the final seminar the different designs are presented, compared and evaluated. The design assignment and details of what you are expected to do and deliver are specified in a separate document.

Lärandemål *

The course aims at giving basic understanding, knowledge and skills in design and operation of underwater vessels (UV). The course will treat basic conditions, performance issues, subsystems and integrated systems of both small and large vessels.

After the course you will be able to:

 • Define and explain the fundamental mechanics of UV,
 • Define and describe some basic types of UV,
 • In a UV development process consider system architecture and performance in relation to stakeholder expectations and system requirements,
 • Solve and judge basic power/energy need, range and performance calculations of UV,
 • Define and explain fundamental control systems aspects for UVs,
 • Solve and judge the planning, execution and evaluation of a UV mission at sea,
 • Design a conceptual UV for a specific mission,
 • Judge and argue for/against various design choices to assess the optimality of an UV, also considering sustainability and environmental aspects.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

The course is aimed at students in the first or second year at a Masters program in engineering. Bachelor of engineering with working knowledge in Matlab, mechanics, algebra and calculus is required.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurshäfte samt vetenskapliga artiklar som delas ut vid under kursen.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination is done through active participation in the seminars, including literature reviews and other preparation and deliveries as described in the agenda below and in a separate document specifying your design mission. To pass the course you should participate actively in all seminars and complete and deliver all deliveries on time. One or two missed seminars can be accepted if the stated deliveries for that seminar are met.

Övriga krav för slutbetyg *

To pass the course you should participate actively in all seminars and complete and deliver all deliveries on time. One or two missed seminars can be accepted if the stated deliveries for that seminar are met.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ivan Stenius

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2709

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivan Stenius (stenius@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Första kurstillfälle är HT15.