Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2710 Marinteknik 8,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SD2710 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen byggs kring följande huvudområden:

 • den globala handelssjöfarten
 • hydrostatik och stabilitet
 • motstånd: fenomenen och anaysmetoder
 • propellerframdrivning
 • fartygsprojektering

Lärandemål

Kursen ger studenterna grundläggande kunskap om global sjöfart och klassiska skeppstekniska frågor om stabilitet, motstånd och framdrivning. Genom att arbeta med inledande fartygsprojektering och skriftlig dokumentation utvecklar studenterna sina kunskaper om analysmetoder och rapportskrivning samtidigt som de lär sig grundläggande projektering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basprogram T, M, P, F eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurspärm: Garme, Kuttenkeuler & Rosén

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jakob Kuttenkeuler

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2710

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karl Garme (garme@kth.se) tel. 0703-971717

Övrig information

Ersätter SD2701  V11

Ersätts av SD2725 fr.o.m. HT15.