SD2805 Flygmekanik 9,0 hp

Flight Mechanics

Många olika krafter verkar på ett flygplan. Aerodynamiken ger lyftkraft och motstånd, motorn ger dragkraft; styrytor och reglage används för att variera krafterna så att flygplanet kan manövreras. Inom flygmekaniken lär du dig att simulera ett flygplans rörelse i atmosfären och hur dess utformning påverkar stabilitet och styrning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  20113

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Ringertz <rzu@kth.se>

 • Lärare

  Ulf Ringertz <rzu@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för doktorander på KTH

VT20 för programstuderande

Lärandemål

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna:

 • formulera rörelseekvationer för ett flygplan i atmosfärisk flygning,
 • motivera de antaganden som görs för att förenkla ett flygmekaniskt problem,
 • beräkna jämvikt och stabilitet för ett flygplan,
 • förklara ett flygplans grundläggande rörelsemönster och de mekanismer som orsakar dessa,
 • med hjälp av förenklade rörelseekvationer kunna dimensionera ett enkelt reglersystem,
 • utföra enklare flygbaneberäkningar genom att tidsintegrera rörelseekvationer,
 • presentera dina resultat i en välskriven rapport.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är baserad på föreläsningar vars innehåll används vid tillämpade laborationer i vindtunnel och vid dator. Laborationsmomenten utförs i grupp, men resultaten redovisas individuellt i rapportform. Kursen inleds med en kort introduktion till Matlab, eftersom huvuddelen av beräkningarna sker i detta program. Här ges du möjlighet att skapa en egen "verktygslåda" att använda i de efterföljande kursmomenten.

Parallellt med föreläsningarna tillämpar du teorin i laborations- och övningsuppgifter där du också måste använda kunskaper från tidigare kurser i flygteknik, mekanik, numeriska metoder och linjär algebra. Kursen behandlar allmänna rörelseekvationer för flygfarkoster, modeller av flygplan och atmosfären samt jämviktsvillkor. Därefter linjärisering och lösning av rörelseekvationer. Detta lägger sedan grunden för prestandaanalys, analys av rörelsemoder samt styrning och styrningsuppförande. Utöver detta ges en orientering om sensorer och aktuatorer.

Behörighet

SD2601 Flygteknik eller tillåtelse från kursansvarig.

Litteratur

Etkin, B. and Reid, L. D. Dynamics of Atmospheric Flight: Stability and Control. John Wiley & Sons, 1996.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 3 hp).
Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp).
Godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Ulf Ringertz <rzu@kth.se>

Påbyggnad

SD2810 Aeroelasticitet.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.